Altaposten – Sopp og radon gjør at studenter på elevhybler flyttes

Altaposten har i flere artikler belyst dårlige boforhold for hybler på studentinternat. Les mer:

http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article6829549.ece