Alle kommunale bygg radonmåles på Røros.

Det er Statens Strålevern som har påbudt slik måling. I Røros betyr det at det settes ut små i målebokser i 125 utleieboliger og bortimot 25 andre bygninger; som skoler, kontorer og verksteder. les hele saken her: article7176304.ece