Alle har rett til innsyn om radonnivåer!

Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer i boliger kan gis ut til den som ber om det. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å nekte innsyn.

Les mer:

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89681::0:6281:1:::0:0