Radonmåling

Ålesund kommune informerer om lovpålagte radonmålinger på sin hjemmeside

Kommunen ber alle som leier ut bolig om å måle radon og eventuelt utbedre med høye verdier. Les mer her:

http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/6948-maling-av-radon-i-utleieboliger