Bergen kommune oppfordrer alle til å måle radon

14.11.2012/av jorn

Lungekreft fire ganger vanligere på østkanten enn på vestkanten i Oslo

07.11.2012/av jorn

Forsvarsbygg kartlegger radon

05.11.2012/av jorn

Leieboerforeningen – Utleier skal sjekke radonnviået

02.11.2012/av jorn

Folkemøte om radon!

30.10.2012/av jorn

Høye radonmålinger i hybler

28.10.2012/av jorn

Ny forskning viser at 16% av lungekreft tilfeller i Canada kan relateres til radoneksponering

25.10.2012/av jorn

Info fra www.regelhjelp.no

22.10.2012/av jorn

Statens Strålevern opplyser om at målesesong for radon er i gang

18.10.2012/av jorn

Sjekk radonfaren i ombygd hus – mål radon minst hvert femte år

16.10.2012/av jorn

Høysesong for radon – nyhetssak hos www.dinside.no

10.10.2012/av jorn

Iverksetter tiltak mot radon i idrettshall

10.10.2012/av jorn

Statens Strålevern presiserer at utleieboliger må måle for radon!

28.09.2012/av jorn

Montering av nytt ventilasjonsanlegg har redusert radonverdiane i Utvik barnehage

19.09.2012/av jorn

Radonmålinger viser høye verdier på skoler i Hamar

13.09.2012/av jorn

Radon i areal planleggingen – Ny stråleverninfo fra Statens Strålevern

07.09.2012/av jorn

Radon innslag på NRK nyhetene – Foreldre rasende!

06.09.2012/av jorn

Radonduk ikke alltid nødvendig

04.09.2012/av jorn

Hamar Arbeiderblad skriver om at gymsal må stenges pga høye radonnivåer!

15.08.2012/av jorn

Skoler i Telemark kan bli stengt for manglende radonmålinger og andre forhold.

20.07.2012/av jorn

Radon i skoler og barnehager – oppdatert informasjon fra Statens Strålevern

10.07.2012/av jorn

Nye Sintef veiledninger til legging av radonmembraner

05.07.2012/av jorn

Radonforekomster kartlagt ved 11 skoler i Bergen

02.07.2012/av jorn

Presentasjonar frå konferanse: Strengare radonreglar

01.07.2012/av jorn

Skien – Problemer for ny skole

28.06.2012/av jorn

Dagmammaer må ha foretatt radonmålinger!

28.06.2012/av admin