Aktuelt

Her kan du lese nyheter, artikler, guider og tips!

Radonforekomster kartlagt ved 11 skoler i Bergen

Bergen kommune har gjennomført kartlegging av radonforekomster ved de 11 skolene med størst behov for inneklimatiltak. I noen rom ved fem skolebygg er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å få ned radonnivået Kartleggingen av radon er gjort i forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg. Undersøkelsene inngår som en del av den tilstandsdokumentasjonen som tilsynet har bedt …

Radonforekomster kartlagt ved 11 skoler i Bergen Les mer »

Presentasjonar frå konferanse: Strengare radonreglar

Statens strålevern har saman med KS Hordaland, Ullesvang Herad og Fylkeslegen i Hordaland arrangert konferansen «Strengare radonreglar – er din kommune klar?». Konferansen vart heldt i Ullensvang 25.-26. april 2011 Les mer på Statens Strålevern sine sider. http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Center_6261&Center_6261=6312:89105::0:6281:5:::0:0  

Skien – Problemer for ny skole

Flere av skolene i Skien har for store verdier av radon, og den aller verste er Mæla ungdomsskole. På den svært nye skolen er det målt et årsgjennomsnitt på 3250 becquerel. Grensa for å sette inn tiltak er 200. Les mer: http://www.varden.no/meninger/leder/nye-problemer-for-ny-skole-1.7387302