Råteskader og høye radonnivåer kan bli dyrt. Det ble det for denne kjendisen.

11.05.2015/av jorn

Tysvær jakter på radonspøkelset

08.05.2015/av jorn

Ny teknisk godkjenning fra SINTEF for radonbrønn

08.04.2015/av jorn

Nesodden kommune – Sjekk radonnivået i huset ditt.

04.03.2015/av jorn

Ber namdalingene sjekke husene sine for radongass

12.02.2015/av jorn

Rådmannen flytter elever inn på Aurland barne- og ungdomsskue (ABU) pga for høye radonmålinger

12.02.2015/av jorn

Flymålinger for blant annet radon i Flekkefjord

02.12.2014/av jorn

Ny oppdatert informasjon fra Statens Strålevern

22.11.2014/av jorn

Ny avisartikkel om lovpålagte radonmålinger

12.11.2014/av jorn

Ålesund kommune informerer om lovpålagte radonmålinger på sin hjemmeside

11.11.2014/av jorn

Budstikka omtaler høye radonverdier

29.10.2014/av jorn

Internasjonal enighet om at radonverdiene må ned!

22.10.2014/av jorn

Kreftgass stenger Idrettshall i Bergen

13.10.2014/av jorn

Arbeidstilsynet gav Nesseby kommune pålegg om radonsanering

02.10.2014/av jorn

Frogn Kommune informerer om lovpålagte radonmålinger i utleieboliger

25.09.2014/av jorn

Sørum Kommune informerer om radon

16.09.2014/av jorn

God kjennskap til de nye radonkravene

06.06.2014/av jorn

God kjennskap til de nye radonkravene blant utleiere

05.06.2014/av jorn

Kreftregisteret varsler historisk høye lungekrefttall

15.05.2014/av jorn

10-dobling av lungekreft-tilfeller hos kvinner siden 1950-tallet.

29.04.2014/av jorn

For høye radon-verdier ved Voss Gymnas

31.03.2014/av jorn

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) informerer om radon

26.03.2014/av jorn

Mest MS i radon-kommuner

25.03.2014/av jorn

Miljørettet helsevern i Grenland oppfordrer leietakere om å sjekke radondokumentasjon.

18.03.2014/av jorn

Statens Strålevern informerer: – For sent å starte radonmåling nå- vent til høsten!

14.03.2014/av jorn

Radonalarm hos Forsvarsbygg.

05.03.2014/av jorn

Radon, fluor og mangan i private vannkilder

03.03.2014/av jorn

Sør-Fron kommune måler radon.

24.02.2014/av jorn