4 av 10 boliger har for høye radonverdier skriver Gudbrandsdølen

Gudbrandsdølen sin nettutgave bringer intervju med 13 gruppen om radon i Oppland. Les hele artikkelen her:

http://www.gd.no/nyheter/article7092870.ece