Statens vegvesen lagrer alunskifer lokalt.

I forbindelse med bygging av ny riksvei 4 gjennom Gran, har Statens vegvesen utviklet en ny metode for håndtering av masse som inneholder alunskifer.

http://www.at.no/index.php/anlegg/item/5487-lagrer-alunskifer-lokalt#.Ut4yY781jZs