160 000 bolighus ligger i høyrisikosone for radon

Norske boliger
160 000 bolighus ligger i høyrisikosone for radon

NRK melder om at over 10 % av alle norske boliger ligger i et område som har høy aktsomhet for radon. Det betyr at over en halv million av innbyggerne som bor i disse områdene daglig utsettes for den radioaktive gassen, som i verste fall kan medføre lungekreft.

Videre melder NRK om at opp mot halvparten av befolkningen i Kristiansand bor i område med høy radonfare og at befolkningen ikke er tilstrekkelig informert. Kristiansands kommuneoverlege forteller at de vil ta ansvar for å informere innbygerne og hvordan de kan gjøre radonmåling, hvor de kan kjøpe sporfilm for radonmåling og hva slags tiltak mot radon som kan gjøres.

Direktøren i Statens strålevern, Ole Harbitz, forteller at dette er et folkehelseproblem og hans råd er klart – alle som bor i bolig nær bakken bør måle. Og gjøre noe med det, hvis nivået er for høyt.

Se innslaget fra Dagsrevyen og artikkel her: http://www.nrk.no/fordypning/mange-norske-bolighus-i-omrader-med-hoy-radonfare-1.12425861