15 000 boliger i Fredrikstad ligger i radonutsatt område

Østfold: Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Råde og Halden ligger i radonutsattområde.
Østfold: Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Råde og Halden ligger i radonutsattområde.

I Østfold er det mye uranholdig granitt, noe som avgir den giftige gassen radon. Fredrikstad topper lista, med flest private boliger i området – hele 15 000 boliger ligger i området med slik uranholdig granitt. Sarpsborg har over 6 000 boliger med samme utfordring, Hvaler, Halden og Råde har til sammen over 3 000 boliger. Svært mange private har ikke gjort radonmåling i sin bolig og enda færre har gjort radonreduserende tiltak.

NRK har i løpet av sommeren og høsten hatt flere artikler om temaet, hvor de har analysert radonkart og sammenfattet disse med innbyggertall i de forskjellige områdene rundt i landet. Østfold er et av de tettest befolkede områdene med radon i grunnen.

De vanligste tiltakene mot radon er å øke ventilasjonen, utføre tettetiltak og radonbrønn. Radonbrønn er det sikreste tiltaket for å senke høye radonnivåer.

Link til artikkel hos NRK: http://www.nrk.no/ostfold/na-bor-du-sjekke-om-du-har-radon-1.12600463

Bilde: By Kvikk (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons