Bergen kommune krever radonmåling hos private og offentlige utleieboliger

De nye kravene sikrer leietaker en rett til lavere radonnivåer i boligen. Dette er viktig siden vi vet at radon anslås å forårsake rundt 300 dødsfall hvert år i Norge, sier leder for Avdeling for miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester, Sonja M. Skotheim. Les hele saken her: article-113119