Innlegg

Senket radonnivået fra 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3

Bevisstheten rundt radon har økt de siste årene, men fremdeles er mange ikke klar over at de er pålagt å måle hvis de har utleiebolig. Dette gjaldt også for et ektepar på Gran på Hadeland, som først målte når de ble oppmerksom på dette. Radonfaren tar de med fatning.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

– Vi ble først klar over for få år siden at det er mye radon i vårt nærområde. Vi kjenner heller ikke til  om noen lungekrefttilfeller hvor radon er årsaken. Det har bodd mennesker i disse områdene i alle år, og det er vanskelig å ta særlig stilling til radonfaren, sier ekteparet Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan-Klingenberg.

Han kjøpte huset i 1998, etter å ha oppdaget det når han var på en motorsykkeltur noen år tidligere. Når det ble til salgs, visste han at det huset måtte han ha. I kjelleren har ekteparet en hybel og en leilighet til utleie. De gjennomførte radonmålingen etter at de fant ut det vår pålagt med radonmåling i hus med utleie.

–Vi hadde ikke hørt så mye om radon fra før, så det var ikke noe vi bekymret oss for, forteller han.

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet uran. Uran finnes i de fleste bergarter, mest i granitt og alunskifer. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Risikoen er større for røykere, eller de som har røykt. Radongassen står for om lag 50 prosent av stråledosen nordmenn utsettes for.

….

Kostbar investering – men effektiv
En utgift på rundt 40 000 for noe du ikke kan se, lukte eller føle, er ikke bare lett å godta for alle som blir anbefalt dette.

— Jeg er i utgangspunktet betenkelig på at det fokuseres så mye på et problem som det er uklart hvor stort er, sier Reitan-Klingenberg, og fortsetter;

—  Jeg mener i tillegg at det bør være støtteordninger for de som må gjennomføre kostbare tiltak mot radon. Vi tok kontakt med Gran kommune og mente det burde være støtteordninger siden folk som leier ut er pålagt å måle, og gjennomføre tiltak. Vi kan ikke noe for hvordan grunnen under oss er, og vi fikk heller ikke noe informasjon fra kommunen om faren for radon da jeg kjøpte huset i 1998, forteller han videre.

Installatør Kristian og boligeier Leif Ivar godt fornøyde med at radonnivåene ble senket drastisk.

Installatør Kristian Brørby fra Vigga bygg på Hadeland installerte radonbrønnen i et teknisk rom i kjelleren, som er midt i bygget.

I tillegg til radonbrønnen har ekteparet også gjort store arbeider på huset som også kan ha hatt innvirkning på at radonverdiene har gått ned. De har blant annet drenert på nytt rundt hele huset og skiftet ut gammel pukk ved grunnmur, i tillegg til en del snekkerarbeid.

Installatør Brørby installerte radonbrønnen i et teknisk rom i kjelleren mellom hybelen og leiligheten, i midten av huset.  Resultatet av tiltaket er oppsiktsvekkende. Kjøkkenet i leiligheten gikk ned fra et radonnivå på 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3. Soverommet i leiligheten gikk fra 470 Bq/m3 til 20 Bq/m3.

I tillegg gikk radonnivåene i både hybel og hoveddelen ned fra litt over 100 Bq/m3 til 20 Bq/m3.

–Vi hadde ikke trodd at nivåene skulle bli så bra og vi kan ikke si annet enn at vi er fornøyd med resultatet, forteller Leif Ivar og Ann-Kristin Reitan-Klingenberg. 

Dette er utdrag fra en artikkel skrevet av BoligMentoren – les artikkelen i sin helhet her – Radon – en snikende fare 

BoligMentoren (Norges Huseierforbund) er et medlemsblad med aktuelle saker for boligeiere.

Hvorfor skal vi måle radon om vinteren?

Radonmålinger skal gjøres i løpet av vinterhalvåret, nærmere bestemt fra oktober til april, i følge Statens strålevern.

Hvorfor skal vi gjøre radonmålinger om vinteren?

Jo, det er flere årsaker til dette – Om vinteren lukker vi dører og vinduer noe som gjør at vi måler radonkonsentrasjonen som faktisk er i huset. Vi varmer også opp luften inne i huset vårt, noe som gjør at den varme luften stiger og skaper et større undertrykk i nedre etasjer enn det ellers ville ha vært. Radonnivåene blir altså høyere i vinterhalvåret. Måleinstrumentene som brukes er også mer presise ved høye radonnivåer.

Man kan radonmåle med elektroniske måleapparater eller såkalte sporfilmer, men siden radonmålingen må vare i minimum 2 måneder for å få en god gjennomsnittsverdi blir det ofte mest praktisk og rimelig med sporfilmer.

Bestill sporfilmer for å måle radon her

Les mer hos Statens strålevern her: http://www.nrpa.no/nyheter/93433/tid-for-aa-maale-radon

Radonmåling

Tilkjørte masser kan gi radonfare

Tilkjørte masser, som pukk og stein kan inneholde Uran og radium, noe som igjen kan frigi radongass under huset. Områder som i utgangspunktet ikke har høye radonnivåer kan dermed få det tilkjørt med massene som blir lagt under huset. NGU (Norges Geologiske undersøkelse) har utarbeidet en prosedyre for hvordan man kan ta prøver av fyllmassene.

Som huseier kan du ta en radonmåling i inneluften i huset.

Alle hus som er bygd etter 2010 skal i utgangspunktet være sikret mot inntrenging av radongass fra grunnen.

Les Statens stråleverns artikkel her: http://www.nrpa.no/nyheter/92555/fyllmasser-under-huset-ditt-kan-gi-radonfare

Radonmåling

160 000 bolighus ligger i høyrisikosone for radon

NRK melder om at over 10 % av alle norske boliger ligger i et område som har høy aktsomhet for radon. Det betyr at over en halv million av innbyggerne som bor i disse områdene daglig utsettes for den radioaktive gassen, som i verste fall kan medføre lungekreft.

Videre melder NRK om at opp mot halvparten av befolkningen i Kristiansand bor i område med høy radonfare og at befolkningen ikke er tilstrekkelig informert. Kristiansands kommuneoverlege forteller at de vil ta ansvar for å informere innbygerne og hvordan de kan gjøre radonmåling, hvor de kan kjøpe sporfilm for radonmåling og hva slags tiltak mot radon som kan gjøres.

Direktøren i Statens strålevern, Ole Harbitz, forteller at dette er et folkehelseproblem og hans råd er klart – alle som bor i bolig nær bakken bør måle. Og gjøre noe med det, hvis nivået er for høyt.

Se innslaget fra Dagsrevyen og artikkel her: http://www.nrk.no/fordypning/mange-norske-bolighus-i-omrader-med-hoy-radonfare-1.12425861

Radonmåling

Økt fare for radon og lungekreft i Namdal

Høye uranverdier i Namdal kan gi økt fare for radon og lungekreft, melder NGU (Norges Geologiske Undersøkelse).

NGU, som har undersøkt grunnforholdene i store deler av landet for blant annet urannivåer forteller at når uran brytes ned i jordskorpa vil denne prosessen danne en usynlig og radioaktiv gass, som stiger opp fra bakken og dermed kan trenge inn i husene våre. Gassen det er snakk om er radon, som er den viktigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, i følge WHO (Verdens Helseorganisasjon). Det er anslått at gassen forårsaker 300 dødsfall i året på landsbasis.

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å gjennomføre radonmålinger. Alle boliger bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Les hele artikkelen her:

http://www.ngu.no/nyheter/hoye-uranverdier-i-namdal-kan-gi-okt-fare-radon-og-lungekreft

Radonmåling

Råteskader og høye radonnivåer kan bli dyrt. Det ble det for denne kjendisen.

Komiker Bård Ylvisåker og Protector Forsikring fikk trøbbel med boligsalget etter det ble oppdaget råteskader og høye radonmålinger, melder Dagens Næringsliv.

Bård Ylvisåker ble saksøkt av den nye eieren etter å ha solgt en bolig i Oslo og partene kom til slutt til enighet og inngikk forlik denne uken.

 

Les saken hos Dagens Næringsliv her:

http://www.dn.no/privat/eiendom/2015/05/08/1829/Bolig/betalte-seg-ut-av-boligrettssak

Radonmåling

Nesodden kommune – Sjekk radonnivået i huset ditt.

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass.

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus,husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som byggemateriale eller gjennom tilkjørte masser i områder som ellers er lite utsatt. En radonmåling bør derfor bli gjennomført i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Les hele nyhetssaken her:

http://www.nesodden.kommune.no/artikkel.aspx?AId=3302&MId1=14007

Photo By Akershus Venstre (Nesodden – ferge) [CC BY-SA 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Radonmåling

Ny avisartikkel om lovpålagte radonmålinger

Akershus Amttidende skriver om radonmålinger i Enebakk og omegn. Les hele artikkelen her:

http://www.alesund.kommune.no/aktuelt/6948-maling-av-radon-i-utleieboliger

Radonmåling

Kreftgass stenger Idrettshall i Bergen

Waltherhallen på Laksevåg i Bergen er stengt på grunn av for høye radonverdier. Trolig vil den ikke åpnes igjen. Det skaper trøbbel for blant andre Laksevågs friidrettsgruppe.

Les nyhetssaken her:

http://www.fvn.no/100Sport/friidrett/Kreftgass-stenger-idrettshall-467508_1.snd

Radonmåling

For høye radon-verdier ved Voss Gymnas

– På bakgrunn av forskrifter har eigendomsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune gjort målingar ved skulen i vinter. Nokre av målingane har vist for høge verdiar i nokre rom, og desse har me no stengt av, seier rektor ved skulen, Unn Fauskanger. Les hele saken her: article7258257.ece