En av fire boliger har høye radonnivåer

En ny undersøkelse viser at hver fjerde bolig i kommunene i Vestfold har for høye radonnivåer, skriver NRK.

Miljørettet helsevern i Vestfold gjennomførte et prosjekt mellom 2010 og 2014 der det ble målt radon i boliger. Alle kommunene i Vestfold var med, bortsett fra Sandefjord og Larvik.

Det ble gjennomført 12245 radonmålinger ved 3528 forskjellige adresser. Rapporten kom ut i januar 2017.

Bestill sporfilmer for å måle radon her: http://radonkjeden.no/sporfilm/

Les artikkelen her: https://www.nrk.no/vestfold/hoye-radonverdier-i-hver-fjerde-bolig-1.13344738

 

Passive radontiltak slaktes

I en ny undersøkelse gjort av Statens Byggforskningsinstitutt i Danmark slaktes et av de vanligste tiltakene mot radon for Danmark, som også benyttes i Norge, skriver Teknisk Ukeblad.

Metoden er passiv radonbrønn, som baserer seg på såkalt termisk oppdrift – nemlig at vi har en temperaturforskjell mellom ute og inne som skaper oppdrift i luftstrømmene. Jordluft og radon suges fra bakken og ut gjennom et lukket rørsystem ved hjelp av at varm luft stiger. Undersøkelsen avdekker at dette kun fungerer tilfredsstillende i vinterhalvåret, som er den tiden vi måler radon. Derfor kan det også være vanskeligere å oppdage at den passive brønnen ikke fungerer optimalt.

Radonkjeden bruker bare aktive radonbrønner.

Les hele artikkelen her: https://www.tu.no/artikler/radontiltak-slaktes-metoden-fungerer-bare-halve-aret/368123

Senket radonnivået fra 840 Bq/m3 til 30 Bq/m3

Hvorfor skal vi måle radon om vinteren?

Radonmålinger skal gjøres i løpet av vinterhalvåret, nærmere bestemt fra oktober til april, i følge Statens strålevern.

Hvorfor skal vi gjøre radonmålinger om vinteren?

Jo, det er flere årsaker til dette – Om vinteren lukker vi dører og vinduer noe som gjør at vi måler radonkonsentrasjonen som faktisk er i huset. Vi varmer også opp luften inne i huset vårt, noe som gjør at den varme luften stiger og skaper et større undertrykk i nedre etasjer enn det ellers ville ha vært. Radonnivåene blir altså høyere i vinterhalvåret. Måleinstrumentene som brukes er også mer presise ved høye radonnivåer.

Man kan radonmåle med elektroniske måleapparater eller såkalte sporfilmer, men siden radonmålingen må vare i minimum 2 måneder for å få en god gjennomsnittsverdi blir det ofte mest praktisk og rimelig med sporfilmer.

Bestill sporfilmer for å måle radon her

Les mer hos Statens strålevern her: http://www.nrpa.no/nyheter/93433/tid-for-aa-maale-radon

Hadsel kommune har kontroll over radonnivåene

Ordføreren i Hadsel kommune ba om full oversikt på radonsituasjonen i kommunen etter at det ble kjent at kommunen tidligere hadde målt forhøyede radonnivåer – uten å gi elever, lærere, foreldre og politikere informasjon om dette, melder Vesterålen Online.

Kommunen har kontroll på bygningsmassen og følger Statens stråleverns anvisninger for radonmålinger.

Les artikkelen her: http://www.vol.no/nyheter/sortland/2016/06/06/Lave-becquerelverdier-i-Sortland-12844965.ece?device=classic

Ekstraordinært radonmøte i Hadsel kommune

Etter det ble kjent at Stokmarknes skole og Melbu skole fant høye radonnivåer, uten å informere politikerne, foreldre og de ansatte, ber Ordføreren i Hadsel nå om å bli skriftlig orientert. Bladet Vesterålen skriver videre om at ordføreren ønsker informasjon om hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres videre.

Les saken hos Bladet Vesterålen her: http://www.blv.no/hadsel/nyheter/skoler/ber-om-radon-orientering/s/5-9-124402

Les saken om at kommunen holdt tyst her: http://radonkjeden.no/kommune-holdt-tyst-om-hoye-radonnivaer/

Kommune holdt tyst om høye radonnivåer

Stokmarknes skole og Melbu skole fant så tidlig som i 2014 ut at de hadde radonnivåer over Statens stråleverns grenseverdier.  Allikevel ble ikke politikere, elever, foreldre og lærere informert om dette, skriver Vesterålen Online på side nettsider.

Rådmannen i Hadsel kommune, påtar seg ansvaret, selv om han selv ikke var ansatt i denne stillingen på tidspunktet. Skolene har midlertidig satt ventilasjonsanlegget på døgnkontinuerlig drift og har med dette klart å ventilere bort nok av radongassen til at de nå befinner seg under grenseverdien.

Link til sakene:

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/27/Orienterte-ikke-om-høye-radonfunn-ved-Hadsel-skoler-12800833.ece?device=classic

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/29/Den-første-målingen-ga-grunn-til-bekymring-12806478.ece

http://www.vol.no/nyheter/hadsel/2016/05/28/Hovedverneombudet-ble-varslet-for-to-uker-siden-12801469.ece

Enklere krav til utleiebolig – gjelder dette radon?

Huseier må fortsatt dokumentere radonnivåer under grenseverdien.

Før jul kom en pressemelding fra regjeringen etter høring av forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift for eksisterende bygg. Målet var å få til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv.

Det gis nå unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre om kjeller til stue eller at en bod skal gjøres om til soverom innenfor en boenhet, står det i pressemeldingen.

Dette påvirker også reglementet for radon. Det er ikke lenger krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Men man må fortsatt dokumentere radonnivåer innenfor gitte grenseverdier. Dette gjøres enklest ved å gjøre en langtidsmåling med sporfilmer. (Bestill sporfilmer her )

Her er de tekniske kravene det lempes på (punkter fra regjeringen.no):

  • Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
  • Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde. 

  • Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.
  • Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.
  • Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.
  • Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.
  • Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.
  • Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.
  • Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.
  • Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

Reglene gjelder fra 1. januar 2016

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-a-bygge-om-og-leie-ut-egen-bolig-fra-nyttar/id2465552/

http://www.aftenposten.no/bolig/Dette-er-de-nye-reglene-for-bolig-fra-1-januar-663261_1.snd

http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/enklere-a-ta-i-bruk-bod-loft-og-kjeller-som-oppholdsrom/

Radonmåling

Historiens første radondag!

Historiens første radondag – Den Europeiske Radondagen markeres lørdag den 7. november.

Dagen markeres, passende nok, på Marie Curies bursdag i måneden som også er en global bevissthetsmåned for lungekreft. Radon er den 2. mest vanlige årsaken til lungekreft, etter røyking.

Den Europeiske Radondagen – European Radon Day – er et initiativ fra European Radon Association (ERA).

Radonkjeden markerer dagen med 20 % rabatt på alle radonmålinger og radonbefaringer bestilt denne dagen. Bestilles her.

Les mer om markeringen her: http://radoneurope.org/index.php/activities-and-events-2/european-radon-day/

Les mer om Lungekreft her: https://www.lhl.no/lunge/lungekreft/

Radonmåling

12 ting du kan gjøre for å forebygge kreft

I dagens media raser debatten rundt vidundermidler som kan fjerne kreftrisikoen som vi hver dag utsettes for gjennom mat, UV-stråling, alkohol, tobakk og andre ytre påvirkningsfaktorer. Kreftregisterets konklusjon er at man finner ikke ett vidundermiddel som fjerner kreftrisiko, men de har tatt for seg praktiske tips som kan hjelpe oss med å forebygge kreft. Aftenposten har samlet det hele i 12 punkter med tittelen:

Ikke la deg lure av vidundermidler. Her er 12 ting du faktisk kan gjøre for å forebygge kreft | Kreftregisteret

Radon omhandles i punkt 9, samt i punkt 8 om HMS på arbeidsplassen.

Les Aftenpostens artikkel her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ikke-la-deg-lure-av-vidundermidler-Her-er-12-ting-du-faktisk-kan-gjore-for-a-forebygge-kreft–Kreftregisteret-8222734.html

Bilde: By W.carter (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons