RADON I BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER

Radonkjeden er landets ledende leverandør av tiltak mot radon. Vi har profesjonelle, lokale håndverkere – over hele landet!

100 Bq/m³

Tiltaksgrense. Alt over må justeres ned.

SPESIALIST PÅ TILTAK

Radonkjeden utfører mange hundre tiltak årlig og vi har spesialisert oss på borettslag. Vi hjelper med å få radon inn i en langsiktig og kostnadseffektiv vedlikeholdsplan. Unngå unødig helserisiko og ta vare på verdiene ved boligsalg!

Styrets ansvar 

Måling og utbedring av radon er en del av vedlikeholdsplikten og som eier av bygningsmassen har styret forvaltningsanvsaret for dette. Kostnaden tilhører de alminnelige felleskostnadene.

Tiltak mot radon – radonnivåer over 100 Bq/m³?

For å finne riktige tiltak til borettslaget utfører vi befaringer. Vi hjelper med tolkning av måleverdier slik at vi kan finne de beste løsningene rettet mot kilden av problemet. 

Kostnadseffektive løsninger

Våre løsninger er kostnadseffektive. Vi gjør felles tiltak for flere leiligheter eller rekkehus der det er mulig, slik at kostnadene blir lavest mulige per bolig. Radonbrønner som hindrer radon i å trenge inn i bygget kan ventilere flere boliger om de står på felles såle. Våre radonbrønner er SINTEF-godkjente.

Målinger – Hvordan gå frem?

Vi hjelper med å finne ut hvor mange målinger som trengs og hvor målerne skal plasseres. Målingene følger Statens Stråleverns strenge prosedyrer og vi bruker sporfilmer fra akkreditert målelaboratium for å sikre at målingene blir av høyeste kvalitet. Målingene skal gjøres over 2 måneder i vinterhalvåret. Selve målingen gjør dere selv – eller vi kommer på besøk og hjelper med utplassering og innhenting.

Når måleresultatene er klare, leverer vi rapport, gjør analyse av dataene og lager en komplett vedlikeholdsplan for videre radonarbeid i borettslaget.

Målinger – Kontrollmåling

Etter at det er gjort radonreduserende tiltak bør det gjøres kontrollmålinger. Det kan først gjøres elektroniske korttidsmålinger for raskt å finne ut om tiltaket fungerte og om det bør gjøres justeringer. Langtidsmålinger på 2 måneder i vinterhalvåret bør gjøres for å dokumentere at radonnivåene er kommet under grenseverdien. 

Hvordan kan radonnivåene reduseres?

Det er tre måter å redusere radonnivåene.

  1. Radonbrønn og radonsug – Ventilerer vekk radon før det kommer inn i bygget. Dette er den mest effektive måten å senke radonnivåene.
  2. Tettinger – Hull og riss der radon trenger inn.
  3. Bedre ventilasjon.

Kan vi måle kortere enn 2 måneder?

Nei, det bør måles i minst 2 måneder i vinterhalvået – fra 15. oktober til 15. april.

Hvorfor måler vi radon om vinteren?

Radonnivåene er høyere om vinteren. Målingene er mer nøyaktige ved høye nivåer. Dette er også ihht Statens stråleverns anbefalinger om radonmåling i bolig.

Hvor lenge er radonmålingene gyldige?

Hvis radonnivåene er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³, er det tilstrekkelig å måle hvert 10. år.

Hvis det er gjort tiltak bør det måles hvert 5. år, selv om nivåene nå er under tiltaksgrensen på 100 Bq/m³.

  • målinger i henhold til Strålevernets strenge krav

  • befaringer for å kartlegge behov

  • spesialist på tiltak i borettslag

Kontakt oss i dag