Oppføringer av jorn

Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø

Etter at Statens strålevern og NGU publiserte nye aktsomhetskart for radon har NRK laget en analyse av kartene. NRKs analyse er en undersøkelse av hvor mange hus bolighus som er i områder med høy aktsomhet og hvor mange mennesker som faktisk bor i områdene. Det er også mulig å søke om man bor i et […]

Heradshuset i Aurland åpner igjen etter høye radonnivåer

Heradshuset i Aurland ble stengt etter at svært høye radonnivåer ble påvist ved radonmåling. Bygget blir brukt som arbeidsplass for diverse næringsaktører i Aurland, blant annet huser det turistinformasjon og utstillinger. Heradshuset ble stengt 4. juni og Radonkjeden fikk oppdraget med å senke radonnivåene. Allerede den 10. juni var Radonkjeden på plass og installerte radonreduserende tiltak. Det […]

Økt fare for radon og lungekreft i Namdal

Høye uranverdier i Namdal kan gi økt fare for radon og lungekreft, melder NGU (Norges Geologiske Undersøkelse). NGU, som har undersøkt grunnforholdene i store deler av landet for blant annet urannivåer forteller at når uran brytes ned i jordskorpa vil denne prosessen danne en usynlig og radioaktiv gass, som stiger opp fra bakken og dermed […]

Tysvær kommune tar grep med tiltak mot radon

Tysvær kommune er utsatt for radonstråling og kommunen tar nå grep for å få kontroll på problemet. Flere deler av Vestlandet er utsatt for radonstråling og Tysvær er i et område hvor det er funnet mange høye nivåer etter radonmåling. Tysvær har satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid og har fått hjelp til å få […]

Råteskader og høye radonnivåer kan bli dyrt. Det ble det for denne kjendisen.

Komiker Bård Ylvisåker og Protector Forsikring fikk trøbbel med boligsalget etter det ble oppdaget råteskader og høye radonmålinger, melder Dagens Næringsliv. Bård Ylvisåker ble saksøkt av den nye eieren etter å ha solgt en bolig i Oslo og partene kom til slutt til enighet og inngikk forlik denne uken.   Les saken hos Dagens Næringsliv […]

Tysvær jakter på radonspøkelset

Radonspøkelse Tysvær Bygdeblad rapporter om høye nivåer av radon. Kommunen har tatt grep og skremmer bort spøkelset med tiltak sammen med Radonkjeden. Les artikkelen her: http://tysver-bygdeblad.no/2015/05/07/radonspokelse/

Ny teknisk godkjenning fra SINTEF for radonbrønn

Vi bruker Radonors brønnelementer til vår radonbrønn. Radonor AS har nå fått fornyet SINTEF Teknisk Godkjenning for sin radonbrønn. Godkjenningen gjelder alle dimensjoner av brønnen. Alle dimensjonene har gjennomgått prøving hos SINTEF Byggforsk i Oslo. Brønnenes kapasitet i form av trykktap som funksjon av luftmengde er målt i laboratoriet. I tillegg er det nå gjort en […]

Nesodden kommune – Sjekk radonnivået i huset ditt.

Norge er på grunn av byggemåte, geologiske og klimatiske forhold utsatt for radongass. Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus,husholdningsvann fra […]