Oppføringer av jorn

Statens strålevern oppfordrer til radonmåling hjemme

Radonmåling er billig og såpass enkelt at de fleste kan få det til selv hjemme. Det er mer og mer vanlig at kjøper krever å vite måleverdier fra radonmåling ved salg av bolig. Ved takst på bolig vil dette også påvirke tilstandsgrad som igjen påvirker verdien på huset man skal selge. Har man utleiebolig er det […]

Gjør din bolig radontrygg – Det kan redde liv

Nå er sesongen for radonmåling i gang. Mange vet ikke at de har høye radonnivåer hjemme fordi det er en gass som ikke sees, luktes eller føles. Det tryggeste er å måle med sporfilmer, slik Statens strålevern anbefaler. Målesesongen starter 15. oktober og varer til 15. april. Du må måle i minimum to måneder. Derfor […]

Europa setter fokus på radon på arbeidsplasser

Statens strålevern arrangerer en workshop i samarbeid med flere andre europeiske arbeids- og strålevernsmyndigheter. Workshopen kommer av et nytt EU-direktiv om radon på arbeidsplasser. Kan dette bety en tydeliggjøring av det som er beskrevet i Arbeidstilsynets veileder 605 om radon på arbeidsplasser? Hittil har svært få arbeidsplasser gjennomført radonmålinger, ulikt de fleste kommunale bygg, skoler og barnehager. Er […]

15 000 boliger i Fredrikstad ligger i radonutsatt område

I Østfold er det mye uranholdig granitt, noe som avgir den giftige gassen radon. Fredrikstad topper lista, med flest private boliger i området – hele 15 000 boliger ligger i området med slik uranholdig granitt. Sarpsborg har over 6 000 boliger med samme utfordring, Hvaler, Halden og Råde har til sammen over 3 000 boliger. Svært […]

Tilkjørte masser kan gi radonfare

Tilkjørte masser, som pukk og stein kan inneholde Uran og radium, noe som igjen kan frigi radongass under huset. Områder som i utgangspunktet ikke har høye radonnivåer kan dermed få det tilkjørt med massene som blir lagt under huset. NGU (Norges Geologiske undersøkelse) har utarbeidet en prosedyre for hvordan man kan ta prøver av fyllmassene. Som […]

Studentsamskipnaden går frem som et godt eksempel i Kristiansand-området

Studentsamskipnaden i Agder, SiA, var tidlig ute med radonmåling av sine hybler og bygningsmasse. De var i full gang med sine radonmålinger et år før loven trådte i kraft, 1. jan 2014. Som så mange andre på Sørlandet var det mange av leilighetene som hadde høye radonnivåer. Tiltak mot radon ble iverksatt høsten 2013, med kontrollmålinger våren […]

Kristiansand kommune burde ha informert bedre om radon

Kommuneoverlege Dagfinn Harr forteller til NRK at Kristiansand kommune burde ha informert befolkningen bedre om at de bor i et område med mye radon. Kristiansand kommune er spesielt utsatt for den radioaktive gassen radon, som kommer opp fra bakken. Bydelen Vågsbygd skiller seg spesielt negativt ut. Les artikkelen her: http://www.nrk.no/sorlandet/vedgar-for-darlig-radon-informasjon-1.12430400 Foto by (WT-shared) Carsten WT at […]

Radonbelte fra Stange til Otta

NRK melder om at mange i Hedmark og Oppland bør ta en radon-sjekk. Radonmåling gjørest enklest og billigst med sporfilm som kan bestilles nederst i skjemaet her. Det nytter å gjøre tiltak, selv med veldig høye nivåer, slik denne boligeieren fra Stange i NRKs nyhetsinnslag erfarte. Boligeieren hadde 5 ganger maksverdien anbefalt av Statens strålevern. Ingvild Finne, […]

Lurer du på hva radon er?

Er du radonforvirret? Burde du måle? Hva er grenseverdi? NRK har laget en oversikt over hva du kan gjøre og hva som kan være lurt å tenke på i forbindelse med radonmåling og radonreduserende tiltak. Les artikkelen her: http://www.nrk.no/fordypning/sporsmal-og-svar-om-radon-1.12423488

160 000 bolighus ligger i høyrisikosone for radon

NRK melder om at over 10 % av alle norske boliger ligger i et område som har høy aktsomhet for radon. Det betyr at over en halv million av innbyggerne som bor i disse områdene daglig utsettes for den radioaktive gassen, som i verste fall kan medføre lungekreft. Videre melder NRK om at opp mot halvparten […]